Gramy do jednej bramki


Pracują przy projektach w skrajnie różnych rolach. Ale wiele ich łączy w podejściu do pracy. Widać, że grają do tej samej bramki. DOROTA UFEL pozyskuje unijne fundusze, a TOMASZ MROZOWICZ kontroluje, jak beneficjenci z nich korzystają.