Unia innowacji


Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi niemal 80 mld euro. Program ten jest flagowym narzędziem wdrażania Unii Innowacji, kluczowego elementu strategii Europa 2020, której celem jest zwiększenie konkurencyjności UE na świecie.