Narzędziownik

Pierwszy krok

„Wyróżnij się! W przeciwnym razie przepadniesz” – to zalecenie dotyczy raczej atrakcyjnych stanowisk, o które ubiega się wiele osób. Jeżeli szukasz pracy po długiej przerwie lub zależy Ci na tym, by znaleźć źródło utrzymania, po prostu bądź sobą. Zastosowanie kilku proponowanych tu wskazówek może Ci wiele ułatwić.

W internecie znajdziesz wiele inspiracji, wzorów i podpowiedzi, jak profesjonalnie przygotować CV (życiorys, curriculum vitae) i LM (list motywacyjny). Jeśli po kilku czy kilkunastu latach pracy w jednym miejscu zdecydujesz się na zmianę, warto poznać obowiązujące trendy. Pamiętaj jednak, że od formy tych dokumentów ważniejsze jest to, co potrafisz i jaką jesteś osobą. Czasami od kwalifikacji ważniejsza jest gotowość do nauki i duża motywacja. Przed laty dostrzegli to w Polakach brytyjscy pracodawcy.

Nowoczesne CV – czyli jakie?

Informacje podawaj czytelnie, konkretnie prezentując kolejne doświadczenia zawodowe i miejsca pracy. Bez koloryzowania – fałszywe informacje łatwo można zweryfikować. Jeśli podałeś nieprawdziwe dane, stracisz wizerunek wiarygodnej i godnej zaufania osoby. Jeżeli jesteś świeżo po studiach czy szkole, np. technikum, i nie możesz pochwalić się doświadczeniem zawodowym, napisz o stażach, praktykach – pokażesz dzięki temu swoją operatywność, świadomość potrzeby przekładania teoretycznego przygotowania do zawodu na praktyczne umiejętności.

Oczywiście najpierw przedstawiasz swoje dane personalne: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy. Standardem jest dzisiaj podawanie adresu mailowego, który – gdy starasz się o pracę – musi mieć profesjonalną formę, czyli zawierać prawdziwe nazwisko i imię (lub pierwszą literę imienia). Adresy z zabawnymi pseudonimami w nazwie zostawmy do korespondencji prywatnej. Podobna zasada dotyczy zdjęcia. – Warto zamieścić swoje zdjęcie, ale pamiętaj, by było ono profesjonalnie wykonane. Nie zamieszczaj zdjęć z towarzyskich spotkań czy wakacyjnych plenerów – podkreśla Aneta Murakowska, trener biznesu, coach, właścicielka CreativeMedia.

Dobrym rozwiązaniem jest przedstawienie w kilku zdaniach ogólnej informacji o swoich umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym. Można też w kolumnie pod zdjęciem i danymi kontaktowymi wpisać tzw. kompetencje kluczowe. Warto w tej części podać informację o znajomości języków obcych, używając symboli europejskiego poziomu biegłości językowej (Common European Framework of Reference for Languages) ,w którym np. A1, A2 oznacza poziom początkujący, B1, B2 – średnio zaawansowany, a C1, C2 – zaawansowany.

Kolejne miejsca pracy prezentuje się w odwrotnym porządku chronologicznym, czyli od najnowszego (być może nadal aktualnego) do najbardziej odległego czasowo. Musisz tu podać ogólne ramy twojego zatrudnienia (miesiąc i rok) bądź współpracy (np. na podstawie umowy o dzieło) i zakres swoich obowiązków. Potencjalnego przyszłego pracodawcę informujesz tym samym o konkretnych zadaniach, wkładzie w rozwój firmy, swoim potencjale i zaangażowaniu.

W kwestii umieszczania w CV klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych prawnicy nie są jednomyślni. Niektórzy uważają, że pracodawcy nie powinni tego wymagać. – Doradzam, by to robić. W praktyce podań bez tej klauzuli rekruterzy po prostu nie analizują – mówi Aneta Murakowska.

Sytuacje szczególne

A co może wpisać do CV osoba, która dłuższy czas pozostawała bezrobotna? – W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z pomocy kogoś, kto pomoże ci zauważyć twoje atuty. Jak wykorzystałeś czas bez pracy? Może nauczyłeś się nowego programu komputerowego, zaangażowałeś się w wolontariat albo rozwiązałeś jakiś problem lokalnej społeczności? Napisz w liście motywacyjnym, czego cię to nauczyło. W jakiej nowej roli się sprawdziłeś? Co udało ci się osiągnąć? Dla pracodawcy będzie to cenna informacja o tobie: że nawet w obliczu trudności potrafisz sobie stawiać cele i je osiągać – podpowiada Anna Witkiewicz, coach kariery.

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Mity i fakty o CV Mit: CV na jedną stronę Fakt: Nie ma ograniczeń dotyczących liczby stron. CV osoby rozpoczynającej karierę zawodową będzie krótsze niż osoby z dłuższym stażem pracy. Nie przekraczajmy jednak 4 stron. Mit: CV to uniwersalny dokument Fakt: Nie wystarczy raz przygotować CV i potem wielokrotnie z niego korzystać. Trzeba je tworzyć zawsze zgodnie z wymaganiami konkretnej oferty pracy – eksponować doświadczenia związane ze stanowiskiem, na jakie aplikujemy. Mit: CV musi się wyróżniać Fakt: Nie utrudniaj pracy rekruterom, pokaż swoje doświadczenie zawodowe w przystępnej, czytelnej i łatwej do analizy formie – grafika ma uzupełniać treść, a nie ją zastępować. Mit: CV zawsze z dołączonym zdjęciem Fakt: Zdjęcie nie jest obowiązkowe. Jeśli zdecydujesz je dołączyć to zadbaj, by stylistycznie było dopasowane do stanowiska, o które się starasz. Ważniejsze są jednak doświadczenie i umiejętności kandydata dostosowane do potrzeb i oczekiwań pracodawcy. Mit: CV – wszystko co umiemy, wiemy i robiliśmy Fakt: Informacje umieszczane w CV powinny być adekwatne do stanowiska, na które aplikujemy. Nieistotne są też dane osobowe takie, jak: NIP, PESEL, stan cywilny, pełny adres zamieszkania.

Istotne mogą być kompetencje pozazawodowe. – Może byłeś kapitanem drużyny sportowej, harcerzem, dobrze organizujesz wypady wakacyjne albo jesteś mistrzem w układaniu naczyń w zmywarce? Takie umiejętności również może docenić rekruter – dodaje Aneta Murakowska. – Pracodawcy lubią pytać o to, jak spędzasz wolny czas. Ważne, by twoja pasja i hobby w jakiś sposób pasowały do stanowiska, o które aplikujesz. Jeśli np. lubisz wędkować, to oznacza, że jesteś cierpliwy. Jeśli zaś uprawiasz wspinaczkę wysokogórską, to oznacza, że nie boisz się wyzwań.

Aneta Murakowska zwraca uwagę na sytuacje na rynku pracy: – Na rynku brakuje fachowców, pracodawcy mają ogromny problem z ich znalezieniem. Dlatego jeśli masz doświadczenie techniczne, jeśli masz jakiekolwiek tzw. twarde kompetencje, to koniecznie uwypuklij to w swoim liście motywacyjnym albo w CV.

Bywa też tak, że po utracie wysokiego stanowiska i kilku nieudanych próbach zdobycia pracy o podobnych wymaganiach i wynagrodzeniu decydujemy się na mniej ambitną pracę. – Kiedy staramy się o niższe stanowisko, musimy być ostrożni w prezentowaniu swoich atutów i doświadczenia – to dotyczy CV i LM, jak i rozmowy kwalifikacyjnej – mówi Anna Witkiewicz. – Jeśli nasze kompetencje przewyższają dane stanowisko, rekruter/pracodawca najprawdopodobniej dojdzie do wniosku, że będziemy się na nim nudzić i wykorzystamy pierwszą okazję, by odejść do ambitniejszej pracy.

 

Grzeszne CV – najczęściej popełniane błędy Błędy językowe błędy ortograficzne, stylistyczne, interpunkcyjne, pisanie gwarą i używanie języka potocznego Błędy techniczne wysyłanie plików o dużej objętości, zapisywanie plików w innym formacie niż standardowy (.doc, .pdf) Nieścisłości zbyt ogólnie o zainteresowaniach (sport, książka, muzyka), wyolbrzymianie nieistotnych informacji, pomyłki w kluczowych danych Fałszywy obraz nadmierna skromność, przechwalanie się Savoir vivre wysyłanie emaili bez tematu i treści tylko z załączonym CV, korzystanie z adresów mailowych niespersonalizowanych (np. adresy z pseudonimami, adresy nieparlamentarne), nadawanie plikom dziwnych nazw (pracodawca musi być pewien co otwiera) Forma zbyt mała czcionka, chaos w strukturze tekstu i prezentacji graficznej, brak grupowania danych bez podania ich w odwróconej chronologii, zbyt długo i rozwlekle

Wiarygodna motywacja

Jeśli pracodawca wymaga też listu motywacyjnego, musisz go przygotować, co może być wyzwaniem. Bo o ile łatwe wydaje się wyliczenie swoich umiejętności w CV, o tyle trudniej wiarygodnymi i naturalnie brzmiącymi argumentami przekonać potencjalnego pracodawcę, że powinien wybrać nas. – CV i ML powinny się uzupełniać pod względem treści. CV decyduje o tym, czy pracodawca w ogóle spojrzy na LM, dlatego trzeba się przyłożyć do obu dokumentów. Sporo osób nie lubi pisać LM, a to właśnie on może zdecydować o zaproszeniu na rozmowę. Co powinien zawierać? Umotywuj, dlaczego zależy ci właśnie na tej pracy i pokaż, co dzięki tobie może zyskać firma – zrób to, odwołując się do swoich wcześniejszych osiągnięć. Gdzie tylko możesz, przywołuj konkretne liczby, które pokażą twoją skuteczność, np. w ciągu roku podwoiłem sprzedaż, zmniejszyłem koszty o 10 proc. Bądź konkretny – zmieść LM w trzech akapitach, na jednej stronie – radzi Anna Witkiewicz.

Potencjalny pracodawca musi mieć poczucie, że nie jest jednym z wielu. Nawet jeśli jednocześnie wysyłasz dokumenty rekrutacyjne do kilku czy kilkunastu firm, każdą musisz potraktować indywidualnie. Takiego odbioru swojej osoby oczekujesz i ty. Tłumacząc powody zainteresowania ofertą danej firmy, musisz podać wiarygodne argumenty świadczące o świadomym, nie zaś przypadkowym wyborze. Korzystając z wzorców, nigdy nie kieruj się zasadą „kopiuj i wklej”.

Agata Rokita

 

Europass

Jeśli z kolei jesteś zainteresowany znalezieniem pracy poza granicami Polski, przygotuj Europass, czyli ustandaryzowane europejskie CV, które składa się z następujących dokumentów:

  • Europass CV (formularz, w którym prezentujesz swój profil zawodowy)
  • Europass Paszport Językowy (formularz, w którym informujesz o swoich kompetencjach językowych)
  • Europass Mobilność (dokument informujący o wiedzy i doświadczeniu zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk i staży zagranicznych).
  • Europass – Suplement dla absolwentów szkół wyższych (dokument informujący o poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów, a także szczególnych osiągnięciach absolwenta i jego uprawnieniach zawodowych)

Absolwenci kształcenia zawodowego wypełniają z kolei:

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie: http://europass.org.pl/