Debeściak: mój blog

Pomysł warty wsparcia

Chcesz sięgnąć po dotację unijną, by rozkręcić swoją działalność? Bardzo dobrze. Muszę Cię jednak ostrzec – dofinansowanie z funduszy europejskich nie oznacza samych przyjemności. Dotacja to wprawdzie darowany pieniądz, ale korzystanie z niej jest obwarowane wieloma regułami i obowiązkami.

Horyzont 2020

Unia innowacji

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi niemal 80 mld euro. Program ten jest flagowym narzędziem wdrażania Unii Innowacji, kluczowego elementu strategii Europa 2020, której celem jest zwiększenie konkurencyjności UE na świecie.

Lustrzane odbicie

Gramy do jednej bramki

Pracują przy projektach w skrajnie różnych rolach. Ale wiele ich łączy w podejściu do pracy. Widać, że grają do tej samej bramki. DOROTA UFEL pozyskuje unijne fundusze, a TOMASZ MROZOWICZ kontroluje, jak beneficjenci z nich korzystają.

Projekt = korzyść

Rowerowe Mazowsze

Jak długo będziemy myśleli o budowie infrastruktury rowerowej jako o uprzyjemnianiu życia nielicznej grupce zakręconych na punkcie ekologii dziwaków, tak długo nie zrozumiemy roli, jaką polityka rowerowa może odegrać we współczesnych miastach.

Dla ludzi

Światełko w tunelu

Radomski projekt „To nic trudnego” szansę ludziom, którzy znaleźli się na marginesie życia społecznego. Ponad pół miliona złotych przeznaczono na powrót do pracy 60 osób doświadczonych przez los. Zobacz, w jakich projektach EFS Ty możesz wziąć udział!

Narzędziownik

Pierwszy krok

„Wyróżnij się! W przeciwnym razie przepadniesz” – to zalecenie dotyczy raczej atrakcyjnych stanowisk, o które ubiega się wiele osób. Jeżeli szukasz pracy po długiej przerwie lub zależy Ci na tym, by znaleźć źródło utrzymania, po prostu bądź sobą. Zastosowanie kilku proponowanych tu wskazówek może Ci wiele ułatwić.

Rewitalizacja

Plan na lepszą przyszłość

Należy pamiętać, że działania rewitalizacyjne w RPO WM stanowią narzędzie do wprowadzania zmian społeczno-gospodarczych. Do tej pory zrealizowaliśmy nabory dotyczące zmiany sposobu użytkowania rynków, placów czy skwerów tak, aby sprzyjać także rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości – mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.